اپراتور پرداختی OSN ، کانال OSN Pup-Up - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

اپراتور پرداختی OSN ، کانال OSN Pup-Up

اپراتور پرداختی OSN ، کانال OSN Pup-Up خود را به اکران فیلم های ستاره مصری تحت نام OSN Pup-Up Ahmed Zaki HD بطور موقت اختصاص خواهد داد. این کانال با اکران 30 فیلم از این هنرپیشه و تهیه کننده ، از ابتدای 27 مارس راه اندازی خواهد شد.

طراحی توسط سوپر سیسیکم