اکانت بلغارستان - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

اکانت بلغارستان

فروش اکانت بلغارستان | BulgariaSat

BulgariaSat-1 (1.9Е)

اولترا سی سی کم معتر ترین مرجع فروش cccam در ایران

اکانت بلغارستان

فروش سیسیکم بلغارستان خرید اکانت کانالهای بلغارستان در یوتلست 1.9 درجه فرکانس جدید زیر برای چند شبکه ی بلغارستان در فعال شده و شبکه های زیر با سیستم کد گذاری بیس در این فرکانس فعال شده اند‌

فروش اکانت BulgariaSat-1 با اکانت های ویژه vip سیسیکم اولترا قابل بازگشای میباشد

📶12092 V 30000 2/3 DVB-S2
📶12322 V 30000 2/3 DVB-S2
📶12476 V 30000 2/3 DVB-S2
تغییرات در فرکانس

📶12341 H 30000 2/3 DVB-S2

طراحی توسط سوپر سیسیکم