بازگشای ماهواره NileSat 7 W با سیسیکم و فور اور - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

بازگشای ماهواره NileSat 7 W با سیسیکم و فور اور

سرور Forever در ادامه فعالیت خود بر روی بسته های تلویزیونی در هفته جاری :

بسته Alph.a در ماهواره NileSat 7 W بر روی سرور #فوراور فعال شد. و همچنین با سیسیکم سوپر سیسیکم از هفته دیگر قابل بازگشای میباشد
همچنین بسته O.S.N Cinema PPV بزودی روی سرور فعال خواهد شد.
بازگشت تمام بسته های ماهواره ای در Eutelsat 16 درجه شرقی
بازگشت کامل و فول بسته ها در Astra 23 درجه شرقی همزمان در فوراور و دانگل.
اخیرا نیز بسته های O.S.N و D-Smart نیز بر روی سرور FunCam فعال شد.

طراحی توسط سوپر سیسیکم