بروزرسانی جدید شرکتStarsat - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

بروزرسانی جدید شرکتStarsat

بروزرسانی جدید شرکتStarsat برای نسخه جدید Funcam 132 به تاريخ امروز 20.05.2020 براى گیرنده های زیر ارائه شده است :

STARSAT 99HD PRO V2.78
STARSAT NANO_V2.78
SR-488-EXTREME_V2.78
SR-488-VEGA_V2.78
SR-1000HD-EXTREME_V2.78
SR-1111HD-EXTREME_V2.78
SR-1515HD EXTREME_V2.78
SR-2070HD EXTREME_V2.78
SR-2090HD NEW_V2.78
SR-2090HD SUPER_DELUXE_V2.78
SR-2090HD_VEGA_V2.78
SR-2090HD-EXTREME_V2.78
SR-2090HD-EXTREME-DOLBY_V2.78
SR-2099HD CA-EXTREME_V2.78
SR-4040HD VEGA_V2.78
SR-4040HD-EXTREME_V2.78
SR-4044HD CA-EXTREME_V2.78
SR-4070HD_EXTREME_V2.78
SR-4070HD PLUS_V2.78
SR-4070HD_V2.78
SR-4070HD VEGA_V2.78
SR-4077HD_V2.78
SR-4080HD EXTREME_V2.78 SR-4080HD_PLUS_V2.78
SR-4080HD V2.78
SR-4080HD VEGA_V2.78 SR-4090HD_EXTREME_V2.78 SR-4090HD_V2.78
SR-5090HD_EXTREME_V2.78 SR-5959HD_V2.78
SR-5959HD EXTREME_V2.78
SR-5959HD PRO_V2.78
SR-6060HD V2.78
SR-6969HD VEGA_V2.78
SR-6969HD EXTREME_V2.78
SR-8989HD VEGA_V2.78
SR-8989HD VEGA PLUS V2.78
SR-9990HD V2.78
SR-T20 EXTREME V2.78
SR-T20 V2.78
SR-T50-SUPER V2.78
SR-T40HD EXTREME V2.78
SR-5959HD

طراحی توسط سوپر سیسیکم