بسیاری از کانالهای بسته Cosmote TV - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

بسیاری از کانالهای بسته Cosmote TV

بسیاری از کانالهای بسته Cosmote TV به دلیل تغییر در سیستم رمزگذاری ، در حال ترک بیشتر سرورهای شیرینگ هستند. در حال حاضر بسیاری از کانال ها به غیر از محدودی ، متوقف شده اند. از جمله کانال هایی که بر روی سرور ORCA موقتا فعال هستند کانال های ورزشی Cosmote Sport 4/5/7/8/9 علاوه بر این کانال های فیلم سرگرمی Cinema 1/2/3 و کانال History. همچنین کانال های Serie غیرفعال است

طراحی توسط سوپر سیسیکم