خرید سیسیکم شبکه های اسپرت ورزشی یاهست - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

خرید سیسیکم شبکه های اسپرت ورزشی یاهست

خرید سیسیکم شبکه های اسپرت ورزشی یاهست
شبکه های اسپرت ورزشی یاهست همراه با فرکانس و کد بیس شبکه های ورزشی یاهست

🖥 Asr TV HD
Yahsat:10845 V 27500

🖥 Varzesh TV HD
🖥 Varzish TV 2
🖥 XO TV
Yahsat:10887 V 27500
Yahsat:12475 H 27500

🖥 Football-HD
Yahsat:11785 H 27500
BISS:12340046ABCD0078

🖥 TV VARZISH HD
Yahsat:11785 H 27500
BISS:20 20 AB EB CD 01 03 D1

🖥 Arezo HD
Yahsat:12015 H 27500
BISS:A9F8E788B1C2D346

🖥 Turkmenistan sport
Yahsat:12304 V 27500

🖥 SPORT UZ
Yahsat:12341 V 16532

 

 

خرید سیسیکم شبکه های اسپرت ورزشی یاهست,شبکه های ورزشی یاهست,کانالهای کارتی یاهست,سیسیکم کانالهای یاهست,اکانت یاهست,سیسیکم یاهست,شبکه های ورزشی یاهست 52 درجه شرقی,کانالهای کارتی یاهست,اکانت یاهست,ماهواره یاهست,فرکانس شبکه های ورزشی یاهست

طراحی توسط سوپر سیسیکم