خرید سیسیکم لیست کانال و فرکانس ماهواره یاهست - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

خرید سیسیکم لیست کانال و فرکانس ماهواره یاهست

🔻 لیست کامل فرکانس های فعال در ماهواره یاهست :
خرید سیسیکم لیست کانال و فرکانس ماهواره یاهست

11747 H 27500 5/6 DVB-S2
11766 V 27500 5/6
11785 H 27500 3/4 DVB-S2
11843 V 27500 3/4
11881 V 27500 5/6
11938 H 27500 3/4 DVB-S2
11958 V 27500 7/8
11977 H 27500 8/9 DVB-S2
11996 V 27500 5/6
12015 H 27500 3/4 DVB-S2
12034 V 27500 2/3 DVB-S2
12054 H 27500 5/6 DVB-S2
12073 V 27500 7/8
12149 V 27500 7/8
12169 H 30000 5/6 DVB-S2

فرکانس های DVB-S2 فقط در رسیورهای HD و 4K قابل سرچ هستند .

طراحی توسط سوپر سیسیکم