خرید سیسیکم کانال های تلویزیونی منطقه ای ARD - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

خرید سیسیکم کانال های تلویزیونی منطقه ای ARD

خرید سیسیکم کانال های تلویزیونی منطقه ای ARD برای حذف توزیع ماهواره SD در سال 2021

شرکت های وابسته منطقه ای پخش کننده عمومی آلمان ARD توزیع ماهواره ای کانال های تلویزیونی خود را با وضوح SD در Astra (19.2 درجه شرقی) در ژانویه 2021 خاتمه می دهد.

در حال حاضر ، این امر روی کانالهای تلویزیونی کلیه شرکت های وابسته منطقه ای ARD به استثنای MDR ، جایی که روند تصمیم گیری هنوز ادامه دارد ، تأثیر می گذارد.

در فوریه سال 2020 ، ARD اعلام کرد که پخش ماهواره ای کانالهای مشترک خود را با وضوح SD در Astra در ژانویه 2021 متوقف خواهد کرد: Das Erste ، tagesschau24 ، ONE و ARD-alpha.

خرید سیسیکم همچنین کانال فرهنگی اروپایی ARTE نیز از این روند پیروی می کند. کانال های عنوان شده فقط از طریق Astra با کیفیت HD در دسترس خواهند بود. به گفته ARD، تاریخ خاموش شدن استاندارد SD در تاریخ 12 ژانویه 2021 است.

خرید سیسیکم

طراحی توسط سوپر سیسیکم