خرید سیسیکم یوتلست - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

خرید سیسیکم یوتلست

سیسیکم یوتلست

فرکانس شبکه های فارسی زبان در ماهواره یوتلست در مدار 7 درجه شرقی فروش سیسیکم کانالهای ماهواره یوتلست 7 درجه

📡 Eutelsat 7°E

10721 H 22000
11221 H 27500
11262 H 27500
11304 H 29700 HD
11324 V 29700 HD
11345 H 27500
11387 H 27500 HD

طراحی توسط سوپر سیسیکم