خرید سیسیکم Sky UK - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

خرید سیسیکم Sky UK

خرید سیسیکم Sky UK

کانال های Disney و Disney XD و Disney Junior از اول اکتبر بسته می شوند. کانال ها با سرویس + Disney جایگزین می شوند. اما مشخص نیست که آیا این سرویس به صورت کانال در ماهواره پخش می شود یا خیر و یا از طریق دستگاه رسمی آن از طریق اینترنت به عنوان یک برنامه کاربردی پخش می شود.

طراحی توسط سوپر سیسیکم