سیسیکم شبکه های پکیج معروف بیگ بنگ روسیه - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

سیسیکم شبکه های پکیج معروف بیگ بنگ روسیه

فروش اکانت ماهواره یاهست

شبکه های پکیج معروف بیگ بنگ روسیه را بدون هیچگونه مشکلی می توانید در ماهواره ترکمنعالم(همجهت‌یاهست) دریافت کنید.

شبکه های این پکیج توسط سرورهای یوروکم اختصاصی سرورهای ViP قابل بازگشایی می باشند.

سیسیکم شبکه های پکیج معروف بیگ بنگ روسیه فروش سیسیکم ماهواره یاهست پکیج بیگ بنگ سیسیکم ماهواره VIP بازگشای کانالهای ویژه

 

سیسیکم شبکه های پکیج معروف بیگ بنگ روسیه

مشخصات دریافت:
Big-bang TV

TurkmenAlëm(Yahsat)
10845 H 30000
10887 H 30000
12226 V 28000
12341 V 28000
12380 V 28000

طراحی توسط سوپر سیسیکم