سیسیکم شبکه های TRT و Rotana - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

سیسیکم شبکه های TRT و Rotana

سیسیکم شبکه های TRT و Rotana

فروش سیسیکم کانالهای عربی و سیسیکم روتانا عربست

تعدادی از شبکه های TRT و Rotana به صورت آزمایشی در ماهواره Türksat 5A روی ایر رفتند

Türksat 5A 31.0°E
DVB-S | 11515 H 30000 3/4
DVB-S | 11595 H 30000 3/4
DVB-S | 11635 H 30000 3/4

طراحی توسط سوپر سیسیکم