سیسیکم شبکه NHK World - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

سیسیکم شبکه NHK World

سیسیکم شبکه NHK World

فروش سیسیکم کانالهای ژاپن در ماهواره نایلست پکیج فول بازگشای کانالهای سیسیکم شوتایم و  NHK World

شبکه NHK World ژاپن از فرکانس 12015 در ماهواره نایل ست 7 درجه غربی قطع و حذف شد. اين شبکه هم اکنون با مشخصات زیر در نایل ست قابل دریافت است

NHK WORLD JAPAN
Nilesat 7.3°W
DVB-S | 11977 V 27500 5/6

طراحی توسط سوپر سیسیکم