سیسیکم علاقمندان به بازی های کامپیوتری - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

سیسیکم علاقمندان به بازی های کامپیوتری

علاقمندان به بازی های کامپیوتری می توانند بیننده دو شبکه مونو و ویکینگ در جهت ماهواره‌ای یاهست باشند.

دو شبکه مونو و ویکینگ مهم ترین رقابت های ورزشی دنیا را نیز تحت پوشش خود قرار می دهند.

مشخصات دریافت:

Wayking HD
TurkmenAlëm(Yahsat)
10804 H 27500

MONO TV HD
TurkmenAlëm(Yahsat)
10887 V 27500

طراحی توسط سوپر سیسیکم