سیسیکم علاقمندان به برنامه صید و شکار - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

سیسیکم علاقمندان به برنامه صید و شکار

🔥علاقمندان به برنامه صید و شکار میتوانن سه کانال زیبا کشور بلغارستان رو با مشخصات زیر و توسط شرینگ گلوبال سیسیکم در ماهواره هلاسات 39 درجه شرقی بازگشایی دنبال و تماشا کنن

گلوبال سیسیکم کیفیت بی نظیر سیسیکم در ایران
📡Hellas Sat 39 E
📺Hobby TV HD 🐟🦌🐗
📶12464.H.30000

📺Hobby lov 🐟🦌🐗
📶12195.H.30000

📺Hobby TV 🐟🦌🐗
📶12271.H.30000

✅بازگشایی باشرینگ گلوبال و سیسیکم

طراحی توسط سوپر سیسیکم