سیسیکم فرکانس پکیج کانال پلاس - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

سیسیکم فرکانس پکیج کانال پلاس

سیسیکم

جدیترین لیست فرکانس های پکیج کانال پلاس  بازگشای با سیسیکم سوپر سیسیکم در ماهواره هاتبرد فروش سی سی کم کیفیت بالا بدون فریز در هاتبرد سیسیکم فول

📡Hotbird 13.0°E

✴️10719 V 27500
✴️10758 V 27500
✴️10796 V 27500
✴️10834 V 27500
✴️10892 H 27500
✴️10911 V 27500
✴️10930 H 30000
✴️11158 V 27500
✴️11278 V 27500
✴️11393 V 27500
✴️11411 H 27500
✴️11449 H 27500
✴️11488 H 27500
✴️11508 V 27500
✴️12015 H 27500
✴️12188 V 27500
✴️12265 V 27500
✴️12284 H 27500
✴️12476 H 29900

طراحی توسط سوپر سیسیکم