سیسیکم لیست فرکانس های - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

سیسیکم لیست فرکانس های

جدیدترین لیست شبکه های فارسی زبان پخش کارتون و انیمیشن در جهت یاهست

فروش سیسیکم

سیسیکم لیست فرکانس های کارتون و انیمیشن در جهت یاهست

Persiana Junior HD

Yahsat:10804 H 27500

 

TOONIX HD

Yahsat:11221 V 27500

 

GEM KIDS

GEM JUNIOR

Yahsat:11881 V 27500

 

HOD HOD FARSI SD & HD

Yahsat:10845 V 27500

Yahsat:10887 V 27500

فروش سیسیکم ماهواره یاهست شبکه های انمیشن و کارتون

طراحی توسط سوپر سیسیکم