سیسیکم ماهواره یاهست فرکانس های ماهواره ترکمنعالم - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

سیسیکم ماهواره یاهست فرکانس های ماهواره ترکمنعالم

سیسیکم ماهواره یاهست

تازه ترین رده بندی فروش سیسیکم سایت سوپر سیسیکم رتبه نخست فروش سیسیکم را کسب کرده است

فروش اکانت ماهواره ترکمنعالم و فروش اکانت سیسیکم پکیج بیگ بنگ

بر روی فرکانس های ماهواره ترکمنعالم نشان می دهد قدرت سیگنال فرکانس 10845 مربوط به شبکه های فارسی زبان در این ماهواره همچنان در وضعیت نامناسبی قرار دارد به طوری که دریافت این فرکانس را در نقاطی از ایران که درگیر پارازیت هستند و همچنین در برخی از استان های جنوبی غیر ممکن کرده است. فرکانس های فارسی زبان 10887 و 10762 نیز با مشکل مشابهی مواجه هستند. گفتنی است فرکانس دوم 10762 با سیمبل ریت 30000 نیز اخیرا به این مشکل دچار شده است. قدرت سیگنال فرکانس 10887 بیشتر از گذشته تضعیف شده و در حد 10845 کم شده است.

بحران تضعیف قدرت سیگنال فرکانس های ماهواره ترکمنعالم پس از گذشت چند ماه همچنان رفع نشده است. این ماهواره که در شرایط عادی نیز در نقاط جنوبی ایران پوشش مناسبی نداشت اکنون با مشکلات بیشتری برای دریافت در ایران مواجه شده است.

طراحی توسط سوپر سیسیکم