سیسیکم کانال های روسی رو هاتبرد و یاهست - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

سیسیکم کانال های روسی رو هاتبرد و یاهست

سیسیکم کانال های روسی رو هاتبرد و یاهست

سوپر سیسیکم بتازگی سرور های جدید ارایه میدهد که قابل بازگشای کانال های پکیج بینگ بنگ در ماهواره ترکمنعالم و کانال های روسی رو ماهواره هاتبرد است

سیسیکم

این پکیج های روسی با سیسیکم سوپر سیسیکم قابل بازگشای میباشد
حضور یک سکوی ماهواره ای روسی زبان از اروپا بر روی ماهواره Hotbird از چند روز قبل تحت عنوان TEST نمایان شد. این در واقع مقیاس پخش مستقیم یک پلتفرم جدید ماهواره ای روسی زبان Svoboda است که در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد.

در حال حاضر از طریق ماهواره هاتبرد (با پارامترهای: 10949 V 27500) سه کانال تلویزیونی این پلتفرم با عنوان TEST در حال آزمایش هستند و این تعداد کانال نهایی نیستند. در واقع این یک پلتفرم ماهواره ای از تعدادی از کانال های تلویزیونی معروف روسی زبان است که در حال حاضر فقط در YouTube در دسترس هستند. و بزودی پخش تلویزیونی را آغاز خواهند کرد.

بر اساس گزارش رسانه ها در ابتدای سال 2024 یک پلتفرم پخش مستقیم با تعدادی از کانال های تلویزیونی روسی زبان از یکی از ماهواره های اپراتور جهانی فرانسوی Eutelsat شروع به پخش خواهد کرد. این پلتفرم “Svoboda” نام دارد. که بودجه آن توسط سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز (RSF) مستقر در پاریس و با حمایت سازمان عمومی Comité Denis Diderot مستقر در فرانسه تامین می شود.

هدف این پلتفرم: جمع آوری کانال های تلویزیونی خارجی روسی زبان در یک مکان، و تا آنجا که می دانیم، در مورد پخش دولتی روسی زبان در تعدادی از کشورها و کانال های تلویزیونی روسی زبان مهاجر را شامل می شود. و حتی برخی از کانال های تلویزیونی خارجی سرگرمی تجاری که به زبان روسی پخش می شوند را شامل می شود.

طراحی توسط سوپر سیسیکم