سیسیکم یوتلست 7 درجه - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

سیسیکم یوتلست 7 درجه

سیسیکم کانالهای یوتلست

سیسیکم یوتلست 7 درجه

فروش سیسیکم اکانت کانالهای روسیه در یوتلست 36B فرکانس جدید زیر برای چند شبکه ی روسیه در یوتلست 36B فعال شده و شبکه های زیر با سیستم کد گذاری بیس در این فرکانس فعال شده اند‌

سیسیکم کانالهای روسیه

تمامی این شبکه ها با سافتکم سرورهای سوپر سیسیکم بازگشایی میگردد.

MTV 00s MTV 80s MTV 90s MTV Live HD MTV Russia HD Nick Junior
Nick Toons Global
Nickelodeon HD Global
Nickelodeon Russia
Paramount Channel Russia
Paramount Comedy Russia

Eutelsat 36B 36.0°E
DVB-S2 | 12563 H 15670 2/3

سیسیکم یوتلست 7 درجه

طراحی توسط سوپر سیسیکم