سیسیکم Kabelio در ماهواره Hotbird - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

سیسیکم Kabelio در ماهواره Hotbird

سیسیکم Kabelio در ماهواره Hotbird

فروش سیسیکم پکیج Kabelio

بسته Kabelio در ماهواره Hotbird اکنون در دو فرکانس 11096 H 30000 و 11526 H 29700  بدون رمزگذاری باز و فعال هستند.

فروش سیسیکم پکیج Kabelio

طراحی توسط سوپر سیسیکم