شبکه های Alkass قطر در فرکانس جدید - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

شبکه های Alkass قطر در فرکانس جدید

 

شبکه های Alkass قطر در فرکانس جدیدی از ماهواره Es Hail (بدر) روی ایر رفتند

Alkass One HD
Aljass Two HD
Alkass Four HD

Es Hail 25.5°E (Badr)
DVB-S2 10850 V 27500 3/4

طراحی توسط سوپر سیسیکم