شرکت رادیو و تلویزیون عربستان سعودی (TBC) - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

شرکت رادیو و تلویزیون عربستان سعودی (TBC)

شرکت رادیو و تلویزیون عربستان سعودی (TBC) یک کانال جدید تحت نام ” السعودية مباشر ” را برای پوشش نشست خلیج فارس، اجلاس سران کشورهای عربی و نشست اسلامی راه اندازی کرده است. این کانال در تمام وقت رویدادهای مهم در پادشاهی عربستان سعودی در دوره آینده را بصورت زنده ارائه خواهد داد.

فرکانس های کانال جدید از طریق چهار ماهواره دریافتی در تصویر فوق نمایان است.

طراحی توسط سوپر سیسیکم