فروش اکانت استارست - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش اکانت استارست

فروش اکانت رسیور استارست

تمدید و فروش اکانت انواع استارست

نرم افزار جدید استارست ورژن 2.70 برای مدل های زیر منتشر شد 29.10.2019

SR-4040HDEXTREME_V2.70
SR-4070HD_EXTREME_V2.70
SR-1515HD_EXTREME_V2.70
SRT20_EXTREME_V2.70
SR-4070HD_V2.70
SR-T20_V2.70
SR-4090HD_V2.70
SR-1515HD_PRIME_V2.70
SR-2090HD_VEGA_V2.70
SR-4040HD_VEGA_V2.70
SR-8989HDVEGAPLUS_V2.70
SR-5959HD-PRO_V2.70
99HD-PRO_V2.70
SR-6969HD_VEGA_V2.70
SR-8989HD_VEGA_V2.70
SR-6060HD_V2.70
SR-9990HD_V2.70
SR-5959HD_V2.70
NANO_V2.70
SR-4070HD_PLUS_V2.70
SR-4080HD_PLUS_V2.70
SR-488EXTREME_V2.70
SRT40HDEXTREME_V2.70
SR-488-VEGA_V2.70
SR-488-SPIDER_V2.70
SR-4080HD_VEGA_V2.70
SR-4077HD_V2.70
SR-4070HD_VEGA_V2.70
SR-9990HD-PLUS_V2.70
SR-5959HDPLUS_V2.70
SR-6969HDEXTREME_V2.70
SR-5959HDEXTREME_V2.70
SR-9990HDEXTREME_V2.70
SR-2090HDEXTREMEDOLBY_V2.70
SR-2090HD_SUPER_V2.70
SR-2090HD_NEW_V2.70
SR-4080HD_EXTREME_V2.70
SR-4080HD_V2.70
SR-T50-SUPER_V2.70
SR-2070HDEXTREME_V2.70
SR-2090HDEXTREME_V2.70

طراحی توسط سوپر سیسیکم