فروش اکانت سیسیکم ماهواره Eutelsat9E - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش اکانت سیسیکم ماهواره Eutelsat9E

فروش اکانت سیسیکم ماهواره Eutelsat9E بازگشای ماهواره یوتلست 9 درجه با اکانت های سیسیکم سوپر سیسیکم

6 کانال از بسته CosmOTE در موقعیت Eutelsat9E به سرور FOREVER اضافه شد. در حال حاضر وضعیت بسته CosmOTE بر روی سرور بدین شرح است:

با توجه به اضافه شدن کانال های جدید، 89 کانال در حال کار بر روی سرور FOREVER هستند.
3 کانال به شرح زیر خاموش شدند.

قنوات متوقفة كالتا
CENTER TV : OFF
CosmOTE Cinema On Demand 1 HD : OFF
CosmOTE Cinema On Demand 2 HD : OFF

طراحی توسط سوپر سیسیکم