فروش اکانت شبکه پخش مستند نشنال جئوگرافیک وایلد - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش اکانت شبکه پخش مستند نشنال جئوگرافیک وایلد

فروش اکانت سیسیکم شبکه پخش مستند نشنال جئوگرافیک وایلد NAT GEO WILD HD

شبکه مطرح پخش مستند نشنال جئوگرافیک وایلد را توسط مشخصات زیر می توانید در ماهواره ترکست دریافت کنید

NAT GEO WILD HD

Turksat 42°E
11822
H
14166

قابل بازگشایی توسط شرینگ و سیسیکم

طراحی توسط سوپر سیسیکم