فروش اکانت کانالهای پکیج MY HD سی سی کم - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش اکانت کانالهای پکیج MY HD سی سی کم

فروش اکانت کانالهای پکیج MY HD سی سی کم

هم اکنون کانالهای بین المللی پکیج MY HD در ماهواره یاه ست در دو فرکانس 12169 و 12130 بیم منای این ماهواره موقتا رایگان شدند

📡YAH SAT 52.5°East
📶12169.H.27500 FTA NOW🔥
📶12130.H.27500 FTA NOW🔥

سی سی کم کانالهای MBC

فروش اکانت های معتبر پکیج MY HD در ماهواره یاهست و ماهواره بدر

طراحی توسط سوپر سیسیکم