فروش سیسیکم ماهواره ماهواره Astra - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش سیسیکم ماهواره ماهواره Astra

فروش سیسیکم ماهواره ماهواره Astra

پایان پخش شبکه RMC SPORT در ماهواره Astra مدار 19.2 درجه شرقی

شبکه RMC Sport1 از ماهواره ASTRA19 فرکانس 11934 قطع شد و از این به بعد فقط بصورت کابلی در فرانسه پخش خواهد شد.

این شبکه تا سال 2025 حق پخش لیگ انگلیس را خریداری کرده است.

فروش سیسیکم معتبر سوپر سیسیکم بازگشای پکیج های معتبر استرا ماهواره استرا 19.2 درجه

این شبکه rmc بتازگی با سیسیکم سوپر سیسیکم قابل بازگشای میباشد

طراحی توسط سوپر سیسیکم