فروش سیسیکم ماهواره Amos - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش سیسیکم ماهواره Amos

فروش سیسیکم ماهواره Amos

خرید اکانت سیسیکم

بازار تلویزیون اوکراین در آغاز سال 2024 وارد دوره جدیدی شده است. پس از 26 سال پخش رسانه ای از سیسیکم ماهواره Amos در موقعیت مداری 4 درجه غربی ، اکنون همه قراردادهای پخش کننده های اوکراینی با اسپیس کام، اپراتور ناوگان شیرینگ ماهواره ای AMOS با اکانت سیسیکم سوپر سیسیکم فسخ شد. آخرین کانال های سیسیکم کانال های اوکراینی نیز غیرفعال شدند. و همه بزرگ‌ترین پخش‌کنندگان، از عمومی تا رسانه‌های خصوصی 1+1، StarLightMedia، Inter Media Group و پخش‌کنندگان کوچک‌تر ملی و منطقه‌ای به خرید اکانت سیسیکم ماهواره Astra 4A (4.8°E) مهاجرت کردند. در حال حاضر 50 کانال FTA رایگان از این موقعیت در دسترس است. و اما در خصوص مدار و ظرفیت فرکانسی آزاد شده در موقعیت AMOS این احتمال وجود دارد که در سال های آینده توسط پخش کننده های مجارستانی تحت کنترل گرفته شود چرا که در سال 2022 شرکت مجارستانی 4iG سهام اقلیت در اپراتور ماهواره ای Spacecom را خریداری کرد

طراحی توسط سوپر سیسیکم