فروش سیسیکم پکیج کانال های High View - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش سیسیکم پکیج کانال های High View

فروش سیسیکم پکیج کانال های High View

سوپر سی سی کم مختص کانال های  OneTerra HD, Xplore HD, HipTrips HD, Deluxe Dance by Kontor HD, Deluxe Flashback HD, Deluxe Rock HD, Deluxe Rap HD und Just Cooking HD

امروز، 13 کانال موضوعی High View با کیفیت HD به طور رسمی در پلتفرم تلویزیون پولی +HD آلمان راه اندازی شد. اینها ایستگاه های سرگرمی، مسافرتی و موسیقی هستند.  آزمایش‌های فنی قبلاً در پایان اکتبر با نام‌های موقت برنامه راه‌اندازی شده بود. این توافق از طریق همکاری High View، SES آلمان و +HD از موقعیت Astra 1N در 19.2E حاصل شد.

OneTerra HD, Xplore HD, HipTrips HD, Deluxe Dance by Kontor HD, Deluxe Flashback HD, Deluxe Rock HD, Deluxe Rap HD und Just Cooking HD

طراحی توسط سوپر سیسیکم