فروش سیسیکم پکیج CANAL+| فروش اکانت پکیج NC+ در هاتبرد - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش سیسیکم پکیج CANAL+| فروش اکانت پکیج NC+ در هاتبرد

فروش اکانت پکیج NC+ در هاتبرد

فروش اکانت پکیج NC+ در هاتبرد گروه رسانه ای +CANAL متعلق به شرکت رسانه ای فرانسوی Vivendi – داده های از گزارش سالانه فعالیت رسانه ای خود را منتشر کرد که بیشتر آمارها و اعداد این گزارش مربوط به بازه زمانی سال 2022 می باشد. خرید سیسیکم

این شرکت رسانه جمعی فرانسوی تا پایان سال 2022 نزدیک به 25.494 میلیون مشترک داشت، در حالی که در پایان سال 2021 این تعداد 23.706 میلیون نفر بود. درآمد گروه برای سال 2022 بالغ بر 5.87 میلیارد یورو بوده که 0.3 درصد افزایش داشته است. بر مبنای ارز ثابت در مقایسه با سال 2021.

درآمد گروه +CANAL از تجارت تلویزیون در بازار اصلی فرانسه 1.6 درصد افزایش یافت. نسبت به سال 2021 این امر عمدتاً به دلیل رشد بیشتر در پایه مشترکین انجام شد. تعداد کل مشتریان در بازار فرانسه در طول سال 457000 مشترک که بطور کل به 9.508 میلیون افزایش یافت.

درآمد حاصل از فعالیت های تلویزیون بین المللی 3.5 درصد افزایش یافت. کل پایگاه مشتری در خارج از بازار اصلی فرانسه در پایان سال 2022، 15.986 میلیون نفر بود، از جمله 7.597 میلیون در آفریقا ، 6.335 میلیون در اروپا خارج از سرزمین اصلی فرانسه ، 824000 در اروپا و همچنین 1.23 میلیون در منطقه آسیا و اقیانوسیه.

پکیج های سیسیکم در ماهواره هاتبرد

فروش اکانت ایپی تیوی Netflix، Disney+، beIN و OCS  معرفی یک پیشنهاد همراه با سرویس پخش+ Paramount (علاوه بر پیشنهادهای موجود با Netflix، Disney+، beIN و OCS)

– کسب حقوق انحصاری پخش مسابقات قهرمانی مبارزات فرانسه ARES تا سال 2027 در تمامی مناطق گروه +CANAL

– کسب حق پخش در اتریش برای مسابقات منتخب لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا و لیگ اروپا کنفرانس اروپا از سال 2024

– ادامه همکاری با Fédération Française du Sport Automobile فرانسه در خصوص انتقال مسابقات قهرمانی رالی فرانسه تا سال 2025

– امضای یادداشت تفاهم نامه با پلتفرم Orange در خصوص تصاحب بسته تلویزیونی OCS توسط گروه +CANAL و لیبل Orange Studio

– و در نهایت افزایش سهام در گروه چند انتخابی آفریقا به 30.27 درصد.

طراحی توسط سوپر سیسیکم