فروش سیسیکم کانال های فارسی زبان رادیو جوان سه جهت مختلف ماهواره ای - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش سیسیکم کانال های فارسی زبان رادیو جوان سه جهت مختلف ماهواره ای

فروش سیسیکم کانال های فارسی زبان رادیو جوان سه جهت مختلف ماهواره ای

اکانت های سیسیکم سوپر سیسیکم رو تمامی رسیور های جدید و قدیم قابل نصب است و تمامی کانال های فارسی زبان و کانال رادیو جوان نیز بازگشای میکند

خرید سیسیکم رادیو جوان

مشخصات دریافت شبکه موزیک رادیو جوان در سه جهت مختلف ماهواره ای

Radio Javan HD
Yahsat / TurkmenAlem
10887 V 27500

Radio Javan SD
Yahsat / TurkmenAlem
10887 V 27500

Radio Javan HD
Yahsat / Express AM6
12594 V 27500

Radio Javan HD
Eutelsat 7B-7C
11304 H 29700

با کیفیت ترین نسخه رادیو جوان، نسخه HD واقع بر فرکانس ۱۰۸۸۷ ترکمنعالم هم مسیر یاهست می‌باشد.

طراحی توسط سوپر سیسیکم