فروش سیسیکم کانال ANIMAUX - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش سیسیکم کانال ANIMAUX

مشخصات دو کانال فرانسوی پخش کننده حیات وحش صید و شکار در ماهواره هاتبرد

✅نکته فرکانس فوق ضعیف میباشده و با هر دیشی قابل دریافت نیست

قابل بازگشای با سرور های حرفه ای سیسیکم سوپر سی سی کم فروش سیسیکم

📡Hot Bird 13
📺ANIMAUX $
📺CHASSE et PECHE $
📶12692.H.27500

طراحی توسط سوپر سیسیکم