فروش سیسیکم کانال DAZN - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش سیسیکم کانال DAZN

فروش سیسیکم کانال DAZN

سرویس پخش DAZN توافقنامه توزیعی با شرکت ارتباطاتی ایتالیایی TIM امضا کرد که با پیشنهادی حدود 850 میلیون یورویی حقوق لیگ ایتالیا را به صورت دیجیتالی در قلمرو ایتالیا به دست آورده است. گزارش شده است که DAZN بیشترین پیشنهاد را نسب به Sky داشت که برای پخش تلویزیونی نیز درخواست داده است.

طراحی توسط سوپر سیسیکم