فروش سیسیکم cccam لیست کامل و بروز ماهواره قابل دریافت در ایران - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش سیسیکم cccam لیست کامل و بروز ماهواره قابل دریافت در ایران

فروش سیسیکم cccam لیست کامل و بروز ماهواره قابل دریافت در ایران

فروش سیسیکم ماهواره های قابل دریافت تو ایران بصورت فول تمامی فرکانس ها و ماهواره ها لیست شده است

خرید سیسیکم

لیست کامل و بروز ماهواره قابل دریافت در ایران همراه با فرکانس نمونه و قوی برای تنظیم دقیق هر چه بهتر دیش شما

اختصاصی خبرگزاری ماهواره SAT24UHD

 

📡30W 10890.V.27500 هیسپاست

📡15.W 12609.H.7552 تل استار

📡14.W 11600.V.12110 اکسپرس

📡8 .W 11636.V.27500 یوتل ست

📡7.2 W 11938.V. 27500 نیل ست

📡4.W 10972.V. 30000 اموس

📡1.W 11938.H.28800 ثور

📡1.9 E  12303.H.30000 بلغار ست

📡3.1E 12737.H.15055 3 یوتل ست

📡4.9 E 11766.H.30000 استرا. سایروس

📡7E 10721.H.22000  7 یوتل ست

📡9.E 11996.V. 27500 9 یوتل ست

📡10.E 11222.V. 30000  10 یوتل ست

📡13.E 11137.H. 27500 هاتبرد

📡16.E 11595.H. 30000 یوتل ست 16

📡19.2 E 11992.H. 27500 استرا 19

📡21.6E 10856.V.30000 6یوتل ست

📡23.5E 11798.H. 29700 23 استرا

📡26.E 11900.V. 27500 ایران بدر

📡30.5 E 10923.H.17000 عرب ست 30

📡31.5 E 12071.H. 30000 استرا

📡36.E 11212.H.14400  36 یوتل ست

📡39.E 12214.V. 30000 هلاست 39

📡42.E 12015.H. 27500 ترک ست

📡46.E 11175.H.30000 آذر اسپیس

📡52.E 10845.V.27500 ترکمنعالم

📡52.5E 11881.V. 27500 یاه ست

📡 53 .E 12595.V.27500 اکسپرس

📡54.9E 11265.V. 30000 یامال

📡56.E 12360.V.27500 اکسپرس

📡57.E 11583.H.10750 ان اس 12

📡58.E 12595.V.45000 قزاق ست

📡62.E 11555.V. 30000 انتل ست ایران

📡68.5E 12522.V. 27500 انتل ست 20

📡70.0E 11096.H. 23623  70 یوتل ست

📡74.9E 12317.H.2500 روسیه

📡80.E 10981.V.45000 اکسپرس روسیه

📡90.E 10972.H.11200  یامال روسیه

📡 93.5 E 11550.H.29500 جی ست هند

📡100.5E 12427.H.2915 آسیا ست

📡108.E 12340.V.43700 سیس هند

طراحی توسط سوپر سیسیکم