فروش و تمدید اکانت ایکس کروزر - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش و تمدید اکانت ایکس کروزر

تمدید و فروش اکانت انواع رسیور ایکس کروز اکانت های رسیور های HD ایکس کروز و اکانت رسیور 4K ایکس کروزر با کیفیت عالی

بازگشای کانالهای فورکی و اچ دی بهترین اکانت سیسیکم ایکس کروزر

سوپر سیسیکم مرجع فروش و تمدید اکانت رسیور ایکس کروزر با کیفیت عالی سیسیکم بدون فریز و مکس

لیست رسیور های که از اکانت های سیسیکم سوپر سیسیکم پشتیبانی میکند به شرح زیر است

XDSR400HD 2009 Linux
XDSR600HD 2011 Linux
XDSR400HD Plus 2011 Linux
XDSR380HD 2012 Linux
XDSR380HD Plus 2012 Linux
XDSR385HD 2012 Linux
XDSR420HD 2012 Linux
XDSR400HD NAND 2012 Linux
XDSR390HD 2012 Linux
XDSR2600HD Avant 2013 Linux
XDSR420HD Avant 2013 Linux
XDSR400HD Avant 2013 Linux
XDSR385HD Avant 2013 Linux
XDSR430HD 2016 Android 4
XDSR485HD 2016 Android 4
XDSR585HDR 2017 Android 7
XDSR515HDR 2017 Android 7
XDSR685HDR 2018 Android 7
XDSR585HDR Plus 2019 Android 7
XDSR715HDR 2019 Android 7
XDSR785HDR Avant 2019 Android 7
https://supercccam.website/

طراحی توسط سوپر سیسیکم