فرکانش شبکه کوردی AVA - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فرکانش شبکه کوردی AVA

 

کانال کوردی AVA تیوی بصورت تست در دو ماهواره نیل سات 7 درجه غربی و یوتل سات 9 درجه شرقی با دو کیفت HD.و SDروی ایر رفت

مشخصات دریافت

🌠11353 V 27500 NILSAT 7W
🌠11487 V 5000 EUTELSAT 9E

طراحی توسط سوپر سیسیکم