لیست شبکه های فارسی زبان - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

لیست شبکه های فارسی زبان

لیست فرکانس شبکه های فارسی یاهست

📡 Yahsat
▪️11900 H 27500
▪️11881 V 27500
▪️11766 V 27500
▪️12073 V 27500
▪️11958 V 27500
▪️12594 V 27500
▪️11996 V 27500
▪️12111 V 27500 HD
▪️12034 V 27500 HD
▪️10721 H 27500

لیست فرکانس های فارسی هاتبرد

📡 Hotbrid
▪️11137 H 27500
▪️11054 H 27500
▪️11179 H 27500
▪️11296 H 27500
▪️12322 H 27500
▪️11604 H 27500
▪️12149 V 27500
▪️12226 V 27500
▪️11541 V 22000 HD
▪️12437 H 29900 HD

لیست فرکانسهای جدید فارسی ماهواره یوتلست 7 درجه شرقی

📡 Eutelsat 7
▪️10721 H 22000
▪️11221 H 27500
▪️11262 H 27500
▪️11304 H 29700 HD
▪️11345 H 27500
▪️11387 H 27500

طراحی توسط سوپر سیسیکم