لیست کامل فرکانس های کانالهای فارسی زبان - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

لیست کامل فرکانس های کانالهای فارسی زبان

لیست کامل فرکانس های کانالهای فارسی زبان و دری زبان سه ماهواره پرطرفدار ایران

فرکانس های زیر در اکثر نقاط ایران پوشش خوبی دارد

لیست فرکانس شبکه های فارسی یاهست

▪️11900 H 27500
▪️11881 V 27500
▪️11766 V 27500
▪️12073 V 27500
▪️11958 V 27500
▪️12594 V 27500
▪️11996 V 27500
▪️12111 V 27500 HD
▪️12034 V 27500 HD
▪️10721 H 27500

▫️لیست فرکانس های فارسی هاتبرد

▪️11137 H 27500
▪️11054 H 27500
▪️11179 H 27500
▪️11296 H 27500
▪️12322 H 27500
▪️11604 H 27500
▪️12149 V 27500
▪️12226 V 27500
▪️11541 V 22000 HD
▪️12437 H 29900 HD

▫️لیست فرکانسهای جدید فارسی ماهواره یوتلست 7 درجه شرقی

▪️10721 H 22000
▪️11221 H 27500
▪️11262 H 27500
▪️11304 H 29700 HD
▪️11345 H 27500
▪️11387 H 27500

طراحی توسط سوپر سیسیکم