ماهواره جدید اموس - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

ماهواره جدید اموس

ماهواره جدید اموس ۱۷ در مدار ۱۳.۸ شرقی مربوط به کشور اسراییل در مدار قرار گرفت
این ماهواره که تاریخ ۶ اگوست پرتاب شده بود توسط موشک فالکون ۹ متعلق به سازمان اسپیس ایکس در مدار قرار گرفت ،
هدف از پرتاب این ماهواره ارسال به مدار ۱۷ درجه شرقی و پوشش بر روی غرب اسیا تا افریقا میباشد و برای مقاصد ارتباطی افریقا استفاده خواهد شد ،
همچنین دارای پوشش اروپا نیز میباشد ،
عمر این ماهواره ۱۵ سال
و دارای ترانسپاندر های ka .ku و c میباشد ،
قدرت پوشش این ماهواره در پوشش اول باند ku به قدرت ۵۲ دسیبل و در پوشش دوم به قدرت ۵۵ دسیبل میرسد
پوشش این ماهواره در کشور کم بوده و محدوده غربی کشور را پوشش میدهد

طراحی توسط سوپر سیسیکم