ماهواره Eutelsat 7 درجه شرقی - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

ماهواره Eutelsat 7 درجه شرقی

ماهواره Eutelsat و قرارداد جدید برای ظرفیت 7 درجه شرقی

شرکت ارتباط ماهواره ای Eutelsat توافق اجاره نامه جدید را با اپراتور پان اروپایی شرکت Orao Telecom Congoun کنگو امضاء کرده است. این توافقنامه توزیع ظرفیت در موقعیت 7 درجه شرقی را امضا کرد تا راه اندازی بسته جدید از 15 کانال پولی را که محتوای آنها با محوریت کنگو پشتیبانی می شود توزیع کند.

کانال های پرداخت آن که برخی با سیسیکم سوپر سی سی کم قابل بازگشای میباشد شامل کانال های سریال ، فیلم ها ، کانال های ورزشی و محتوای کودکان است. توزیع این بسته جدید در جمهوری دموکراتیک کنگو توسط ماهواره (DTH) در موقعیت مداری 7º شرقی انجام خواهد شد.

طراحی توسط سوپر سیسیکم