محتوا از پلتفرم Trikolor TV - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

محتوا از پلتفرم Trikolor TV

1.5 سال کار اجباری برای دزدی محتوا از پلتفرم Trikolor TV بهمراه کسر ماهانه از حقوق و دستمزد به دولت. یکی از شدیدترین مجازات در روسیه برای دزدی محتوای تلویزیونی پلتفرم Trikolor TV در سال های اخیر به اجرا در آمده است. پلتفرم Trikolor TV با بیش از 8 سال به طور فعال با مقامات برای مبارزه با دزدی کار می کند. نتیجه این همکاری سخت ترین مجازات برای دزدی محتوایی در روسیه است با 1.5 سال کار اجباری.

طراحی توسط سوپر سیسیکم