مشخصات دریافت شبکه های معروف TV 8 و TV 8,5 - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

مشخصات دریافت شبکه های معروف TV 8 و TV 8,5

مشخصات دریافت شبکه های معروف TV 8 و TV 8,5 در ماهواره ترکست در مدار 42درجه شرقی

📡 Turksat 42ْ°E
🖥 TV 8 HD
🖥 TV 8,5 HD
12356
H
7100

طراحی توسط سوپر سیسیکم