مشخصات دریافت و کد بیس و فروش سیسیکم - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

مشخصات دریافت و کد بیس و فروش سیسیکم

مشخصات دریافت و کد بیس جدید شبکه ورزشی سوریه اسپورت در ماهواره اکسپرس 11 درجه غربی

Syria Sport Express 11°W
DVB-S 10986 V 12110 2/3
BISS : 80 DB E0 3B 84 24 F5 9D

طراحی توسط سوپر سیسیکم