کد بیس جدید ESPN در موقعیت 15°W - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

کد بیس جدید ESPN در موقعیت 15°W

کد بیس جدید ESPN در موقعیت 15°W

فروش سیسیکم سوپر سی سی کم

12609 H 7552 SD 4:2:0
ID:ESPN 901 Caribbean
CW: 11 47 52 AA 68 39 EA 8B

ID:ESPN 902 Syndication
CW: 41 23 85 E9 76 90 CB D1

طراحی توسط سوپر سیسیکم