کد بیس شبکه های مطرح ESPN اکانت ماهواره فروش سیسیکم - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

کد بیس شبکه های مطرح ESPN اکانت ماهواره فروش سیسیکم

سیسیکم کد بیس شبکه های مطرح ESPN

شیرینگ سیسیکم کد بیس شبکه های مطرح ESPN اکانت ماهواره فروش سیسیکم ماهواره هاتبرد

کد بیس برای بازگشایی شبکه های مطرح ESPN در ماهواره تل استار12 در مدار 15 درجه غربی

ESPN
BISS:124395EA4683AD76

ESPN 2
BISS:4456851F3267BC55

مشخصات دریافت:
Telstar 15°W
12609 H 7552

طراحی توسط سوپر سیسیکم