کد بیس شبکه MBC در ماهواره بدر 26 درجه شرقی - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

کد بیس شبکه MBC در ماهواره بدر 26 درجه شرقی

کد بیس شبکه MBC Test در ماهواره بدر 26 درجه شرقی

📡 Badr 26°E
🖥 MBC Test 3
11270
Ver
27500

🔐 Biss : 11 12 22 45 33 34 44 AB

طراحی توسط سوپر سیسیکم