کد BISS کانالهای MBC ماهواره بدر - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

کد BISS کانالهای MBC ماهواره بدر

بسته mbc با سیستم کد BISS بر روی ماهواره Badr 26 درجه شرقی روی ایر رفت.

Badr @ 26°E

11270 V 27500
MBC Test 3
11 12 22 45 33 34 44 AB

MBC test 1-2
12 AB 34 F1 CD 56 EF 12

طراحی توسط سوپر سیسیکم