گروه‌بندی مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

گروه‌بندی مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان

گروه‌بندی مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان – اسپانیا:
گروه A: مونته نگرو، اسلونی، آنگولا و فرانسه
گروه B: لهستان، صربستان، کامرون و روسیه
گروه C: قزاقستان، نروژ، ایران و رومانی
گروه D: سوئد، هلند، پورتوریکو و ازبکستان
گروه E: جمهوری چک، اسلواکی، مجارستان و آلمان
گروه F: تونس، کره‌جنوبی، کنگو و دانمارک
گروه G: کرواسی، پاراگوئه، ژاپن و برزیل
گروه H: آرژانتین، استرالیا، چین و اسپانیا

*برنامه کامل مرحله مقدماتی مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان – اسپانیا:

🕰چهارشنبه ۱۰ آذر:
اسپانیا – آرژانتین ساعت ۲۳:۰۰

🕰پنج شنبه ۱۱ آذر:
کره جنوبی – کنگو ساعت ۲۰:۳۰
کرواسی – برزیل ساعت ۲۰:۳۰
آلمان – جمهوری چک ساعت ۲۰:۳۰
استرالیا – چین ساعت ۲۰:۳۰
مجارستان – اسلواکی ساعت ۲۳:۰۰
دانمارک – تونس ساعت ۲۳:۰۰
ژاپن – پاراگوئه ساعت ۲۳:۰۰

🕰جمعه ۱۲ آذر:
روسیه – کامرون ساعت ۲۰:۳۰
فرانسه – آنگولا ساعت ۲۰:۳۰
رومانی – ایران ساعت ۲۰:۳۰
هلند – پورتوریکو ساعت ۲۰:۳۰
سوئد- ازبکستان ساعت ۲۳:۰۰
مونته نگرو – اسلونی ساعت ۲۳:۰۰
نروژ – قزاقستان ساعت ۲۳:۰۰
صربستان – هلند ساعت ۲۳:۰۰

🕰شنبه ۱۳ آذر:
پاراگوئه – کرواسی ساعت ۲۰:۳۰
استرالیا – آرژانتین ساعت ۲۰:۳۰
اسلواکی – آلمان ساعت ۲۰:۳۰
کره جنوبی – تونس ساعت ۲۰:۳۰
کنگو – دانمارک ساعت ۲۳:۰۰
چین – اسپانیا ساعت ۲۳:۰۰
مجارستان – جمهوری چک ساعت ۲۳:۰۰
ژاپن – برزیل ساعت ۲۳:۰۰

🕰یکشنبه ۱۴ آذر:
سوئد – پورتوریکو ساعت ۱۸:۰۰
رومانی قزاقستان ساعت ۲۰:۳۰
لهستان – روسیه ساعت ۲۰:۳۰
ازبکستان – هلند ساعت ۲۰:۳۰
اسلونی – فرانسه ساعت ۲۰:۳۰
صربستان – کامرون ساعت ۲۳:۰۰
ایران – نروژ ساعت ۲۳:۰۰
مونته نگرو- آنگولا ساعت ۲۳:۰۰

🕰دوشنبه ۱۵ آذر:
آرژانتین- چین ساعت ۲۰:۳۰
برزیل – پاراگوئه ساعت ۲۰:۳۰
تونس – کنگو ساعت ۲۰:۳۰
جمهوری چک – اسلواکی ساعت ۲۰:۳۰
اسپانیا – استرالیا ساعت ۲۳:۰۰
کرواسی – ژاپن ساعت ۲۳:۰۰
آلمان – مجارستان ساعت ۲۳:۰۰
دانمارک – کره جنوبی ساعت ۲۳:۰۰

🕰 سه شنبه ۱۶ آذر:
پورتوریکو – ازبکستان ساعت ۲۰:۳۰
آنگولا- اسلونی ساعت ۲۰:۳۰
قزاقستان – ایران ساعت ۲۰:۳۰
کامرون – لهستان ساعت ۲۰:۳۰
نروژ – رومانی ساعت ۲۳:۰۰
فرانسه – مونته نگرو ساعت ۲۳:۰۰
روسیه – صربستان ساعت ۲۳:۰۰
هلند – سوئد ساعت ۲۳:۰۰

✅ تقدیر و سپاس از همکاری صمیمانه دوست عزیزم “PROSAT”.

طراحی توسط سوپر سیسیکم