فروش اکانت بین اسپورت BN Sports - سوپر سیسیکم | فروش اکانت رسیور | خرید سیسیکم | تمدید شیرینگ رسیور | cccam

فروش اکانت بین اسپورت BN Sports

رویکرد نادرست BN Sports با تشدید بحران مالی در جهان عرب

BN Sports’ misguided approach as the financial crisis intensifies in the Arab world

27.10.2020

مقامات بسته ورزشی قطری “BN Sports” تعیین سرنوشت مشترکان خود را در بازار های الجزایر و سایر کشورهای عربی در هفته های اخیر بصورت غیر منتطره با سرنوشت ناشناخته ای مواجه کردند. زیرا اکثر دارندگان گیرنده BN Sports دیگر نمی توانند اشتراک خود را تمدید کنند. قطری ها تصمیم گرفتند که بدهی هر گیرنده را که اقساط خود را کامل پرداخت نکرده اند. دیگر تمدید نکند و این حرکت مشترکین بسته را برای خرید گیرنده جدید يا اجبار به پرداخت بدهی انباشته خود کرده است.

اکثر مشترکین بدلیل کرونا ویروس و توقف رویدادهای ورزشی موفق به پرداخت تعداد زیادی از اقساط باقیمانده نشده اند‌. از طرفی سیاست مدیریت بسته ای قطری ها برای جبران ضررهای مالی خود در ماه های اخیر با قیمت های جدید اشتراک که بصورت چشمگیری افزایش یافته است. شرایط ناتوانی را بر مشترکین در جهان عرب تحمیل کرده است.

این روند حتی مشترکینی که مشکل بدهی ندارند را بسیار سخت کرده است. در واقع این سیاست برخلاف آنچه برای مشترکین بسته BN Sports در بازار اشتراک فرانسه بدون محدودیت است. بدنبال اتخاذ تصمیم جدید BN Sports , مشترکین در بازارهای عرب را مجبور کرده است که در غیاب راه حل جایگزین ، پیگیری رویدادهای ورزشی و نیازهای خود را از طریق گیرنده های حامل سرورهای غیر قانونی که اجازه رمزگشایی بسته ها را می دهد دنبال کنند. یعنی استفاده از این گیرنده ها را بهترین جایگزین اشتراک در بسته قطری BN Sports بدانند.

طراحی توسط سوپر سیسیکم